Caricatures of sport worldchampions
Home

 Back

Sport

 

Bixente LIZARAZU

World Cup, 1998 (FRANCE)
Confederations Cup, 2001 and 2003 (FRANCE)
European Championship, 2000 (FRANCE)
Intercontinental Cup, 2001 (Bayern Munchen)
European Champion's League, 2001 (Bayern Munchen)
German Championship, 1999, 2000, 2001, 2003 (Bayern Munchen)
German Cup, 1998, 2003 (Bayern Munchen)
German League Cup, 1997, 2001 (Bayern Munchen)

Sport stars Hall of Fame

Next