nikita khrushchev

Nikita Khrushchev
Created by Caricature Zone